Política de Privacitat

Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de dades?

El responsable del tractament de dades és PASTISSERIA CREATIVA OH MAMA SL (A partir d’ara “OH MAMA”), amb NIF número B55187413. A continuació, detallem les dades de contacte:

– Adreça postal: Carrer Joan Maragall 39, 17002 Girona

– Telèfon: 972485628

– Correu electrònic: info@ohmamapastisseria.com

S’informa a l’interessat que OH MAMA ha nomenat un delegat de Protecció de Dades davant el qual podrà posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals. L’interessat podrà contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les següents dades de contacte:

– Adreça postal: Carrer Joan Maragall 39, 17002 Girona

– Correu electrònic: info@ohmamapastisseria.com

Quin tipus d’informació personal recopilem?

OH MAMA pot recopilar la següent informació personal dels usuaris de la pàgina web de OH MAMA a través dels formularis corresponents: nom, adreça de correu electrònic i totes aquelles dades que vostè desitgi facilitar. Totes les dades personals que recopila OH MAMA procedeixen de l’interessat, llevat de les dades de contacte que ens poden ser facilitades per la xarxa digital.

Amb quina finalitat tractem les dades personals?

Les dades personals de l’interessat seran tractades amb les següents finalitats segons apliquin:

– Gestionar i enviar informació sobre promocions exclusives i últimes novetats a través de Newsletter.

– Respondre a l’exercici dels drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició).

– Respondre les consultes i reclamacions.

Per quin període de temps conservem les dades?

OH MAMA guardarà les dades personals només durant el període de temps que sigui raonablement necessari. Es poden conservar fins i tot després que l’interessat hagi deixat d’usar els serveis de OH MAMA.

Quins són els seus drets davant les seves dades personals?

Li corresponen els següents drets que poden ser exercits a través de l’adreça de correu electrònic info@ohmamapastisseria.com

– Dret d’accés: vostè pot accedir a les seves dades personals.

– Dret de rectificació: vostè pot rectificar les seves dades personals quan són errònies o estan incompletes.

– Dret de supressió / dret a l’oblit: vostè considera que les seves dades ja no són necessàries i vol suspendre-les.

– Dret de limitació: vostè pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.

– Dret de portabilitat: vostè desitja rebre les seves dades personals per a transmetre-les a un altre responsable.

– Dret d’oposició: vostè pot exigir que no es porti a terme el tractament de les seves dades o es cessin quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament.

– Dret a reclamar: vostè pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Google Analytics

Utilitzem el software Google Analytics per estudiar les preferències dels nostres usuaris, les seves característiques demogràfiques, els seus patrons de trànsit i altra informació en conjunt per intentar millorar i oferir-li el millor contingut possible. Si vol consultar la política de privacitat de Google Analytics pot fer-ho aquí.

Utilització de Cookies

L’accés a aquest lloc pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret i permet guardar les seves preferències personals, així com informació tècnica com ara visites o pàgines concretes que visiti. Si vostè no desitja rebre cookies o vol ser informat abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, pot configurar el seu navegador a aquest efecte.

 

 

Top